Squisepaulupe's All Club

Wooly Bully

Samarbete på jobbet

Jag har kollat lite grann på något som heter salutogent förhållningssätt och det kanske låter lite krångligt men det är det faktiskt inte. Det handlar i princip om att man lär sig samarbete och att handskas med andra människor på ett bra sätt. Man ska kunna stärka de andra man arbetar med och det är ju verkligen viktigt måste jag säga. På en arbetsplats så mår ingen bra av att någon bryter ner någon annan och det resulterar ju i ett sämre arbete i längden. Men med den här typen av arbete så byggs man upp och det fungerar bättre. Så det är verkligen något som är intressant!