Squisepaulupe's All Club

Wooly Bully

Jag har ett jobb

Jag har verkligen ingen lust att jobba idag. Men jag måste nog göra det. Jag har ganska mycket att jobba ihop idag, och det är inte annat än att göra det. Men det ä synd att jag fick så mycket jobb såhär i slutet av månaden. Men det var ju eftersom att jag var sjuk som jag fick såhär mycket arbete att göra. Men man ska ju inte klaga. Man har ju ett jobb i alla fall. Det är inte alla som har det. Jag är väldigt tacksam över att jag har fått ett jobb. Jag gick arbetslös i ungefär ett halvår så jag tycker att det är väldigt bra att jag har fått ett jobb.